2009. március 8., vasárnap

Hosszú magánhangzók

1.) Hangjelölés

- a finn helyesírás a mgh-hosszúságot nem ékezettel, hanem a betű megkettőzésével jelzi
- a kiejtést jelölő fonetikai átírásban vízszintes vonallal jelzik

2.) Kiejtés

- a finn hosszú mgh sem mennyiségileg (időtartam szerint), sem minőségileg nem azonos a megfelelő magyar hosszú mgh-val

a)
- időtartam szerint a magyarban a hosszú mgh mintegy kétszer akkora, mint a rövid
- ezzel szemben a finn hosszó mgh időtartama mintegy háromszor akkora, mint a rövid
- ebből az az ejtési szabály adódik, hogy igyekezzünk a finnben a hosszú mgh-t jó hosszan, tempós lassúsággal ejteni (aamu ---> reggel)

b)
- minőség szerint a magyarban a hosszú mgh több tekintetben eltér a rövidtől: annál feszítettebb ejtésű ( ide-így), olykor felsőbb nyelvállású, azaz zártabb
- a finnben azonban a hosszú mgh minőségileg nem, csak időtartamban különbözik a rövidtől
- a finn hosszú mgh tehát a tövidhez képest nem feszítettebb ejtésű, nem magasabb nyelvállású és ajakműködésben sem különbözik tőle

3.) Jelentésmegkülönböztető szerep

- a hosszú mgh pontos, világos elkülönítése a rövidtől azért nagyon fontos a finnben, mert a szó hosszú mgh-val sokszor egészen mást jelent, mint röviddel
- az időtartamkülönbségnek a magyarban is megvan a jelentősmegkülönböztető szerepe (tör-tőr), a finnben azonban ez a szerep nagyobb mértékben jelentkezik

tuli ---> tűz; tuuli ---> szél; tulli ---> vám
puro ---> patak; puuro ---> kása
tule ---> jöjj, gyere; tulee ---> jön
etsi ---> keresett; etsii ---> keres
talon ---> házat; taloon ---> házba
kylä ---> falu; kyllä ---> igen

4.) Hangállomány

- minden rövid mgh-nak megvan a hosszú párja, azaz 8 rövid mellett van 8 hosszú mgh

aa
- nagyjából a magyar á-nak felel meg, csak annál méghosszabb
aamu ---> reggel

ee
- a magyar é-nek felel meg, ...
tulee ---> jön

ii
- a magyar i-nek felel meg...
niin ---> így, úgy

oo
- a magyar ó-nak felel meg, csak nyíltabb és hosszabb
punoo ---> fon

uu
- a magyar ú-nak felel meg...
puhuu ---> beszél

yy
- a magyar ű-nek felel meg...
myy ---> elad

ää
- a magyar köznyelvben nincs megfelelője
- nyílt, hosszú e
ääni ---> hang

öö
- nyíltabb és hosszabb a magyar ő-nél
Töölö, egy városrész Helsinkiben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése